1- YASAL SORUMLULUK

1.1. Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda yetkisi olduğunu aksi durumlarda http://tivitürk.de sitesi ve yetkililerine yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.

1.2. Üye ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında http://tivitürk.de yönetimine karşı da münferiden sorumludur.

1.3. Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin http://tivitürk.de yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

2- YASAL İZİN

2.1. Üye ve kullanıcılar, kendilerine ait olduklarını beyan ettikleri ve bu beyanların gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Alman Anayasasının 73’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının 9’uncu bendi33(Grundgesetz [GG], 1949) fikri mülkiyet haklarının, ya da başka bir deyişle telif haklarının ve sınai mülkiyet haklarının koruması ile ilgili hükümler içermekte ve Alman Federal Devletinin bu konuda münhasıran yasama yetkisine sahip olduğu belirtilmektedir.
Korunan eserler, başlıklı 2’nci madde de, aşağıdaki hususları içerir (UrhG, 1965). (1) Korunan Edebi, Bilim ve Sanat eserlerine özellikle/bilhassa aşağıdakiler aittir:
1. Yazılı, sözlü ve bilgisayar programları gibi, edebi eserler,
2. Müzik eserleri,
3. Dans sanatı eserleri dâhil pantomima eserler,
4. Mimarlık eserleri ve uygulamalı sanat ve bu tür eserlerin taslakları/tasarımları dâhilgüzel sanat eserleri,
5. Fotoğraflara benzer şekilde elde edilebilen eserler dâhil fotoğraf eserleri,
6. Film eserlerine benzer şekilde elde edilebilen/yaratılan eserler dâhil film eserleri,
7. Çizimler, planlar, haritalar, şemalar, tablolar ve üç boyutlu temsiller (ya da coğrafyaya ait plastik maketler) gibi bilimsel ve teknik sanat tasvirleri/temsilleri.
2.2. Üye ve kullanıcılar, http://tivitürk.de sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticaretle ilişkilendirmeyeceğini, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

3- MAHREMİYET

3.1 http://tivitürk.de servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

3.2 Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir http://tivitürk.de, kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir.

3.3. Kural olarak site ve üye ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler gib vs sır niteliğindendir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.

4- GÜVENLİK

4.1. http://tivitürk.de sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye ve kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta/e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta/e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

4.2. http://tivitürk.de hem sitesinin hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıdaki güvenlik önlemlerini de uyulmalıdır.

4.3. Üye ve kullanıcı, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

4.4. Güvenlik Önlemleri
• Üye ve kullanıcılar, bilgisayarlarında sürekli virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, MSN ya da e-posta/e-mail yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.
• Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifreler, kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.
• E-posta/e-mail sağlayıcılar dışında (yahoo, hotmail, gmail, vb), kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta/e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir.
• Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), http://tivitürk.de’a giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümünde bulunan “Esc : Çıkış” bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak http://tivitürk.de’a giriş yapacak kişinin üye ve kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir.
• Bu konuda http://tivitürk.de tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

5- SAİR HÜKÜMLER

5.1. http://tivitürk.de Yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.

5.2. Üye ve kullanıcıların http://tivitürk.de’a bildirdiği adres, üye ve kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

Üye ve kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul ettiklerini kabul ederler.