http://tivitürk.de sitemize katılan, kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş olurlar.

1- Kişisel Bilgiler ve Erişim

1.1. Üye ve kullanıcılardan istenildiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir biçimde vermek yükümlülüğündedir. Üye ve kullanıcılar, ödeme yapmaları gerektiğinde kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme yapacaklarını bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ederler.

1.2. Üye ve kullanıcılar web adresi üzerinden yürütülen tüm faaliyetler yasalar gereğince temyiz hakkına sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlemlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler, (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceklerdir aksi halde http://tivitürk.de ve yöneticilerinin böyle bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

1.3. Üye ve kullanıcılar, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye ve kullanıcılar, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

2- ÜYE VE KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşleridir ve sadece kendilerini bağlar. Sitede politik ve felsefi propaganda içerenı görüş ve bildiri yayınlanamaz, toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz içeren söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

2.2. Üye ve kullanıcılar, yasalarla ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, birlik ve beraberliği bozan, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde http://tivitürk.de Yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı http://tivitürk.de Yönetimine ödemekle yükümlüdür.

2.3. Üye ve kullanıcılar, http://tivitürk.de kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz.

2.4. Üye ve kullanıcılar, diğer kullanıcıların özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi durumda bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.5. Üye ve kullanıcılar, http://tivitürk.de Yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından  yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye ve kullanıcılar http://tivitürk.de Yönetiminin her durumda herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı vardır.

2.6. Üye ve kullanıcılar, başkalarının web sitesini  önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi durumda doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

2.7. Üye ve kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.

2.8. Üye ve kullanıcılar, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Bunların içerisinde, e-posta/e-mail adresi ve şifre mevcuttur. Bunun yanısıra üye ve kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyal http://tivitürk.de tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de aktarılamaz. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi taktirde http://tivitürk.de ve yöneticilerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz.